Seminar with Bodhinatha


Chela Seminar Attendees

Sambandan & Thanaletchumy Umamaheswara, Sivanesvaran & Vennila Sockanathan, Ramesh & Saraswathi Sivanathan, Bala & Kunawathy Sivaceyon, Silvarajoo & Amutha Muniandy, Balu & Parimala Devado, Barathy Sockanathan, Sarkunavathy Sockanathan, Valliammah Murugesu, Guhan & Roobavathy Sivalingam, Dhasan & Lalitha Sivananda, Dohadeva & Nagavathy Samugam, Puvana Sivanathan, Nandini Sivanathan, Gowri Nadason, Sivajnani Nagappan, Selvavathy Chelliah, Selvanayagi Thuraisingam & Gunasegaran Chitravelloo.


Leave a Comment

Archives are now available through 2001. Light colored days have no posts. 1998-2001 coming later.

September 2012
October 2012
November 2012
December 2012
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 2012
Subscribe to RSS Feed