Bodhinatha Saranam Deva

 • Genre: bhakti-gitam Deity: Guru
 • Artists: Sornumbal Mardemootoo
 • Transliteration

  Bodhinatha saranam deva

  Saiva prabho saranam deva

  Sundara rupa Veylanswami

  Saranam saranam Satguru Natha

  Bodhinatha saranam deva