Chandrashekara Ashtakam


 • Genre: stotram Deity: Siva
 • Artists: Adi Sankara
 • Original Script

  Chandra shekara (3) paahimaam
  Cahndra shekara (3) rakshamaam
  rathna saanu saraasanam rajathaadri srunga nikethanam
  Sinchini krutha pannageswara machyuthaahana saayakam
  Kshipra dhagdha pura thrayam thri divaalayairabhi vanditam
  chandra shekara maasraye mama khim karishyati vai yama
  chandra shekara.......|

  Photo of Gurudeva
  The only real security comes from within. Gain security, and if your security comes from within you, you become unburdened.
  —Gurudeva