Gajanana Hey Gajanana


  • Genre: bhajan Deity: Ganesha
  • Artists: Premila Manick
  • Music Details: | Talam-Adi | Sruti-A sharp | Graha-ga