Gajavathana gananatha

A simple bhajan for children to learn.

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Mohana Vilashiny Murugesu
 • Music Details: | Talam-adi | Sruti-G#
 • Transliteration

  Gajavathana gananatha
  Gajavathana gananatha ah….ah
  Gowri hara thanaya sumalaya
  Gajavathana gananatha ah….ah

  Vithya thayaga gobi prathayaga
  Sithi vinayaga hey… subhathayaga

  Gajavathana gananatha ah….ah
  Gowri hara thanaya sumalaya
  Gajavathana gananatha ah….ah