Ganesha Saranam

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Soondiren Arnasalon and SSC Sishya
 • Music Details: | Talam-Adi | Sruti-4 | Graha-sa
 • Transliteration

  Ganesha saranam saranam ganesha

  Ganapati om jaya ganapati om

  Ganapati ganapati

  Ganapati om jaya ganapati om