Kailasavasa

 • Genre: bhakti-gitam Deity: Siva
 • Artists: Manu Kondapi
 • Music Details: | Talam-Adi
 • Transliteration

  kailaasavaasa kanakasabheysha
  gauree priya shiva gangaadhara

  shmashaanavaasa digambareysha
  neelakantha mahaadeyva

  neelakantha mahaadeyva (2)
  neelakantha mahaadeyva (2)
  mahaadeyva mahaadeyva

  trishooladhaara jyohtiprakaasha
  shambho shankara sadaashiva

  dham dham dham dham damaruga naada
  paarvatee ramana paraatpara

  paarvatee ramana paraatapara (2)
  paarvatee ramana paraatapara (2)
  paraatapara, paraatapara

  (kailaasavaasa...)