Sarvesha Vinaayaga

  • Genre: bhajan Deity: Ganesha
  • Artists: Kulagan Mooneesamy
  • Music Details: | Talam-Adi | Sruti-D | Graha-sa