Sri Gananatha Sri Gananatha

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Bhavani Param
 • Music Details: | Talam-eka | Sruti-C | Graha-Sa
 • Transliteration  Sri ganaanatha sri gananaatha

  Saranam saranam sri gananaatha

  Suramuni vandita sri gananaatha

  Saranam saranam sri gananaatha

  Sarva dhaara sri gananaatha

  Saranam saranam sri gananaatha