Vel Vel Muruga Vel

 • Genre: bhajan Deity: Muruga
 • Artists: Maragatham Mani
 • Music Details: Ragam-folk tune | Talam-ekam | Sruti-G | Graha-Sa
 • Transliteration

  Vel Vel Vel Vel Vel Muruga Vel
  Vel Muruga Maal Maruga Vel Muruga Vel
  Pal.ani Malai Baalane Nee Vel Muruga Vel
  Bhaktharkalai Kaakindra Vel Muruga Vel