Results for: bhajan

Aum Muruga Aum Muruga

  Sung by: Bhavani Param

Saranam Saranam Vinayaka

  Sung by: Premila Manick

Om Om Om Gananadane

  Sung by: Premila Manick

Siva Sambho

  Sung by: Bhavani Param

Balane Sivaguru

  Sung by: Premila Manick

Hara Haro Hara (Muruga)

  Sung by: Gayatri Rajan

Jaya Guru Omkara

  Sung by: Gayatri Rajan

Palani Aandavaa

  Sung by: Gayatri Rajan

Jaya Jaya Jaya Gananayaka

  Sung by: Tarakini Gunasegaran