Ganapati Aum

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Bhavani Param
 • Music Details: | Talam-eka | Sruti-C | Graha-Pa
 • Transliteration

  Ganapati Aum Jaya Ganapati Aum
  Ganapati Aum Jaya Ganapati Aum
  Ganapati, Ganapati
  Ganapati Aum Jaya Ganapati Aum