Sankara Sadaasiva Chandrashekara

  • Genre: bhajan Deity: Siva
  • Artists: Navind Sagum
  • Music Details: | Talam-Eka | Sruti-A | Graha-Ga
  • Transliteration

    Sankara sadasiva chandrashekara
    Chandrashekara gowri shankara
    Nilakanta suladhari chandrashekara
    Balanetra tripurari gowri shankara
    Shankara sadasiva..
    Veda rupa viswanatha chandrashekara
    kaala harana kaama dagama gowri shankara
    shankara sadasiva