Sankara Sadaasiva Chandrashekara

 • Genre: bhajan Deity: Siva
 • Artists: Navind Sagum
 • Music Details: | Talam-Eka | Sruti-A | Graha-Ga
 • Transliteration

  Sankara sadasiva chandrashekara
  Chandrashekara gowri shankara
  Nilakanta suladhari chandrashekara
  Balanetra tripurari gowri shankara
  Shankara sadasiva..
  Veda rupa viswanatha chandrashekara
  kaala harana kaama dagama gowri shankara
  shankara sadasiva