Shakti Sahita Ganapatim

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Sornumbal Mardemootoo
 • Music Details: Ragam-Shankarabharana | Talam-Adi
 • Transliteration  Shakti sahita ganapathim sankaraadi sevitham

  Virakta sakala munivara sura raaja vinutha guruguham

  Bhaktaani poshakam bhava sutham vinaayakam

  Bhakti mukti pradam bhushithangam

  Rakta padambhujam bhavayame