Results for: song

Sarvesha Vinaayaga

  Sung by: Kulagan Mooneesamy

Sivam Sivakaram Shantam

  Sung by: Brahmanathaswami

Saantam Upasaantam

  Sung by: Brahmanathaswami

Anbar Anbathu

  Sung by: Brahmanathaswami

Vel Muruga Vadivel Alaga

  Sung by: Maragatham Mani

Vel Vel Muruga Vel

  Sung by: Maragatham Mani

Velava Velava Vel Muruga

  Sung by: Maragatham Mani

Sivaya Parameshvaraya Sashi Sekaraya

  Sung by: Maragatham Mani

Sivaya Nama Om Sivaya Nama Om

  Sung by: Maragatham Mani