Results for: Guru, song

Selva Gurunaathaa

  Sung by: Mrs. Meena Thavaratnam

Selva Gurunaathaa

  Sung by: Smt. Navarajakulam Muthukumaraswamy

Selva Gurunaathaa

  Sung by: T. Sivayogapathy

Nyaana Theysigan

  Sung by: Mrs. Meena Thavaratnam

Nyaana Theysigan

  Sung by: Pon Sundaralingam

Eelanaadu Vaalavantha

  Sung by: Mrs. Meena Thavaratnam

Guru Bakthi

  Sung by: Mrs. Meena Thavaratnam

Guru Bakthi

  Sung by: T. Manickavasagar

Veyda Satthiran

  Sung by: Arunthati Shree Ranganathan