Results for: sanskrit

Ganapati Aum

  Sung by: Bhavani Param

Jaya Ganesha Pahimam

  Sung by: Bhavani Param

Jaya Ganesha

  Sung by: Bhavani Param

Aruna Chala Siva

  Sung by: Premila Manick

Ekadanta Umasuta

  Sung by: Bhavani Param

Maha Ganapate Namostute

  Sung by: Bhavani Param

Parvati Putra Gajanana

  Sung by: Bhavani Param

Ganapati Aum Gowri Nandana

  Sung by: Bhavani Param

Paahi Paahi Gajanana

  Sung by: Bhavani Param