Results for: sanskrit

Sri Gananatha Sri Gananatha

  Sung by: Bhavani Param

Gananaatha Gananaatha

  Sung by: Bhavani Param

Amba Bhavani

  Sung by: Bhavani Param

Ganesha Saranam

  Sung by: Bhavani Param

Jagadisha Shambho (with swaras)

  Sung by: Priya Parameswaran

After discussion with the swamis about the challenge of teaching melodies, Priya recorded this to offer a possible...

Aum Sivaya Aum Karaya

  Sung by: Sivan Batumalai

Hara Hara Sankara

  Sung by: Sivan Batumalai

Hridayeshwara

  Sung by: Sivan Batumalai

"Hrida..." comes before downbeat

Jaya Gangajatadhara

  Sung by: Sivan Batumalai

"Jaya" comes before downbeat